הרב אליהו פרדס זצ"ל 

  Pardess <  Pardes <  Paredes  =  פרדס < פארדיש <  פארידיס

 

Home
שורשי משפחת פרדס
הרב אליהו פארידיש זצ"ל
הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל
הרב אליהו פרדס זצ"ל
אברהם פרדס זצ"ל
ניסים פרדס זצ"ל
שלמה פרדס זצ"ל
ראובן אלקלעי ז"ל
אברהם בן-נון הי"ד
מסיפורי המשפחה
יבדלו לחיים טובים
Spain אקטואליה
ספר כתובות משפחתי
יצירת קשר T V
אתרי הנצחה
תמונות מכנסים משפחתיים
עצרת זכרון 17-04-2012

 

 

הרב אליהו פרדס בן מזל אורו ור' בן ציון נסים פרדס זצ"ל

                  הרב הראשי לירושלים 

                 

  רבי אליהו פרדס רב ופוסק, מורה ומחנך-העמיד דורות תלמידים. חבר, יו"ר ונשיא מוסדות צבוריים ותורניים שונים. כתביו בדרש ובהלכה מופיעים בכתבי עת רבים-חלקם בקובץ לזכרו-ומקובצים לדפוס. יקיר ירושלים, רבה של ירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית. יצא בשליחויות חינוכיות ותורניות למצרים ולבנון (בשנות השלושים) לצפון אפריקה (בכהנו כרבה של רמת-גן) אירופה ואמריקה. מיסד ונשיא קרנות 'חונן ומלוה' ו'תומכי תורה למתן הלואות לכל צר ומצוק ללא הבדל עדה או מפלגה. הונצח באתרים רבים בירושלים ובארץ: בית-ספר, בית-כנסת, יער קק"ל, בול קק"ל, תמונת דיוקנו לתפוצות, קובץ לזכרו, במות 'תורה ומדינה' בימי השנה לזכרו, המדרשה לקרוב לבבות ולאהבת ישראל בבת-ים, רחובות בירושלים, רמת-גן ובאר-שבע וגנים בבת-ים אשדוד ועוד. כזה היה האיש יחיד סגולה בדור התחיה והתקומה, אהוב לשמים ואהוב לבריות- דורש טוב לעמו ונערץ על כלל ישראל-אדם היה. נישא לאירמוזה/אליגרי בנות אסתר והראב"ד יוסף מרדכי הלוי (3) ובזיווג שני לזהרה בת יוכבד ורבי שלמה אבורביע (4). נולד בירושלים, י"ז בתמוז, תרנ"ג1893-, נלב"ע י"א ניסן, תשל"ב1972-. על בניו אמר: קח לך א'נ'ש'י'ם' ועל בנותיו: וא'ש'י'ח'ה בחקיך.  בניו: מארמוזה: שרה (אלקלעי) ואברהם; מזהרה: נסים, שלמה, יוסף,אורה, יפה(שושני), מאיר וחפציבה (בן-נון).                                                                                              

נפטר י"א בניסן תשל"ב 1972

מקום קבורתו הר הזיתים, ירושלים

מרת ארמוזה פרדס בת אסתר וראב"ד הרב יוסף מרדכי הלוי זצ"ל

נפטרה כ"ה כסלו תרפ"א 1920

 רעייתו של הרב אליהו פרדס זצ"ל רבה הראשי של ירושלים

אמם של שרה תבל"א ואברהם זצ"ל

מקום קבורתה , הר הזיתים, ירושלים

=======================================================

מרת זהרה פרדס בת יוכבד והרב שלמה אבורביע זצ"ל

 נפטרה כ"ו ניסן תש"ד 1944

רעייתו של הרב אליהו פרדס זצ"ל רבה הראשי של ירושלים

אמם של נסים זצ"ל, שלמה זצ"ל, יוסף, אורה, יפה, מאיר וחפציבה

 מקום קבורתה , הר הזיתים, ירושלים

=======================================================

מרת אלגרה פרדס בת אסתר וראב"ד הרב יוסף מרדכי הלוי זצ"ל

נפטרה ה' באלול תשל"ב 1972

רעייתו של הרב אליהו פרדס זצ"ל רבה הראשי של ירושלים

קום קבורתה , הר הזיתים, ירושלים

____________________________________________________________

בניו                          נכדיו  

  שרה (אלקלעי)               יפה    אבי

  אברהם זצ"ל                 אליהו, יפה, רבקה

  ניסים זצ"ל                   אליהו, אהרון, זהורית

  שלמה זצ"ל                  אליהו, זהרה, משה

  יוסף                            זוהרה, רבקה

  אורה

 יפה( שושני )              זהורית, נורית, מירב 

מאיר                          אורית, ליאת. יעל

 חפציבה ( בן-נון )        זוהרה, אבי

___________________________________________________________

Paredes הזמנה לחתונת אליהו וארמוזה ,הורי החתן בן ציון פארידיס 

         

          אליהו פרדס ואלגרה                           אליהו פרדס וזהרה                          אליהו פרדס וארמוזה עם הבת שרה  

                           -------------------------------------------------------------------------------

                                                                    הרב אליהו פרדס

                                               (נולד: י"ז תמוז, תרנ"ג-נ"ע: י"א ניסן, תשל"ב)

קורות חיים-פעילויות                                                        

  למד: ת"ת הספרדים                                                      הוצעו לו התפקידים הבאים:   

ביהמ"ד 'דורש ציון'                                                      נשיא ועד הקהילה בירושלים-תרצ"ח

ישיבת 'תפארת ירושלים'                                              ראש הקתדרה לתלמוד אונ.בר-אילן-בהוסדה

ביהמ"ד לרבנים 'העזרה'                                               הרב הראשי לישראל-הראשון-לציון-תש"כ

האוניברסיטה העברית                                                  השר לעניני דתות-תשכ"א 

ישיבות וחו"ר ירושלים                    

                                                                                פעולות הנצחה לזכרו/נושאות שמו:-

קאדט בצבא התורכי-בעל-בק1914-                                  אזכרת החודש-'על המשמר', י"א אייר תשל"ב

                                                                                 אזכרה 12 חודש-ריב"ז, י"א אדר"ב תשל"ג

הוסמך לרבנות ע"י הרבנים: הגרב"צ עוזיאל,                    15 במות 'תורה ומדינה'-י"א ניסן תשל"ג-תשמ"ז

הגר"ח שבתאי, הגרי"מ הלוי, הגרצ"פ פרנק.                     פרוכות, נרות זכרון וספרים לבתי-כנסת                     

                                                                                 ועדת ההנצחה - 40 אישים-תשל"ב

הוזמן לכהן בקהילות ביירות, אלכסנדריה, ד.אמ. וחיפה     תוכנית הרדיו-מלוה מלכה-תשל"ג

והעדיף  להמשיך  ולהרביץ  תורה  בתלמידים - 40 שנה.     יד הרב פרדס, הקרנות, הספריה-תשל"ג

                                                                                 בית-כנסת בעיר גנים, קרית-יובל-תשל"ג

לימד: ביהמ"ד 'דורש ציון'-תרע"ב                                    מרכז הקהילה 'פרדס' קרית-יובל-תשל"ג                                                                                         

בי"ס לבנים ביפו- תרע"ה                                               הקובץ 'רבי אליהו פרדס'-תשל"ג

בי"ס למל בנים תרע"ז-תרע"ח                                         תמונת דיוקנו ע"י ה.צ.ע.-תשל"ד 

בי"ס עירוני לבנים תרע"ט-תרפ"א                                    תוכנית הטלויזיה 'בתוך עמו'-תשל"ד

ת"ת הספרדים תרפ"ב-תרפ"ט                                          מעגלות הרב פרדס, נוה יעקב-תשל"ה

בי"ס אהל משה-מנהל-תר"צ-תשי"ב                                  יער הרב פרדס, רמות-ק.ק.ל.-תשל"ה

                                                                                 עץ לכל תינוק שנולד בי-ם-תשל"ה-תשל"ו    

פעילויות: שבתות הקהל-העולים לרגל-הכוהנים בכותל      בית-ספר ממ"ד ברמת-אשכול-תשל"ו

הסתדרות חלוצי המזרח בארץ-ישראל                               ככר הרב פרדס, ר.שקמה, רמת-גן-תשל"ז  

ועד עדת הספרדים בירושלים תרפ"ב                             בול הרב אליהו פרדס-ק.ק.ל.-תשל"ז

ועד עדת הספרדים וע' המז' נשיא תשכ"א                    הערך באינצקלופדיה העברית-תשל"ו

הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות                     הערך באינצקלופדיה יודאיקה-תשל"ז

מועצת עזבון בליליוס מיום הוסדה                               הערך נשיאים בישראל-ראשונים לציון-תשנ"ג

קופת 'מזון ותמחוי' ליד ועה"ע בירושלים                         הערך ב'ירושלים ואנשים בה'-תשמ"ג

אגודה דתית לאומית 'על המשמר'יו"ר תרפ"ה               תוכנית הטלויזיה 'נעם ירושלים'-תשמ"ב

ועד סניף המורים בירושלים-תרפ"ח                                 פרסים לת"ח-עבודות לזכרו-תש"מ-תשמ"ב

שליחות לביירותדו"ח על החינוך היהודי-תרפ"ט              'קובץ מרימוני הפרדס'-תשמ"א

המזרחי הצעיר-תרפג-תר"צ                                           רחבת הרב פרדס, שכ' י"ג, באר-שבע-תשמ"ה

שליחות לדנציג-הועידה העולמית של המז'הצ'-תר"צ          מעטפת ק.ק.ל.- 15 שנה לפקידתו-תשמ"ז

הנהלת תנועת 'המזרחי'                                                 גן הרב אליהו פרדס-רמת-יוסף, בת-ים-תשנ"ב

בית היתומים הספרדי-מזכיר כבוד-תר"צ                           המדרשה בביכנ"ס 'האהל', בת-ים-תשנ"ט

ת"ת 'בית אהרן'-הועד המפקח-תרצ"ד                               חוברת-דברים ותמונות מחנוכת המדרשה-תש"ס

מועצת הלוואה וחסכון / התאח. 'בני-ציון' בישראל            גן הרב אליהו פרדס, רובע ז', אשדוד-תש"ס

ועד העיר ליהודי ירושלים                                              שלוט בארון הקודש בית-יתומים-תרצ"ב-תש"ס

ועד הקהילה העברית בירושלים-תרצ"ב-תש"ח                   פרס לתלמיד כתה ט' ישיבת 'שעלבים'-תש"ס       

מועצת ישיבת 'שערי ציון'-תש"ה                                     פרסים לתלמידי תיכון בארץ-(5)-תש"ס

המועצה הדתית, ירושלים-סגן יו"ר                                  פרס בחי'בגרות בהיס' לחיה זוהר, ב"ע-תשס"ב

מועצת מפעל התורה                                                     רבני הספרדים1968-1947- אונ. בר-אילן-תשס"ב

הועד המפקח על זרם המזרחי-תש"ה                                 הספר משני עברי הגשר-הוצ' יד בן-צבי-תשס"ב

המועצה העליונה לחינוך ממלכתי דתי-תש"ט                     ערב עיון 30 שנה לפקידתו-אולם בן-חמו-תשס"ב

בית דינא רבא לעדת הספרדים

בית דין לאיסור והיתר לעדת הספרדים                             הפרסים לתלמידי תיכון נתנו ל8- עבודות

הרב הראשי לרמת-גן-נבחר תשי"ג                                    על הרב אליהו פרדס, חייו ופעלו.              

ישיבת 'קול יעקב' תל-אביביו"ר                                       

מכון הרמב"ם תל-אביב-נשיא                                           כל האירועים זכו לפרסום הולם במועדם

שליחות לערי אלג'יריה-קא"י-תשי"ג                                 בעיתונות היומית, שבועונים, ירחונים,               

אגודת הרבנים הספרדים בישראל-יו"ר                              רבעונים ובשידורי ישראל.

הרב הראשי לירושלים-נבחר תשכ"א

מועצת הרבנות הראשית לישראל                                     פרוט מדויק של התכתבות על קביעת הארועים,  

ישיבת 'תפארת ירושלים'-נשיא-תשכ"א                             מועדם ומיקומם,המיפגשים,המשתתפים,הארגון

המתיבתא הגדולה-בית הראש"ל-נשיא-תשכ"א                    והפרסום מפורטים בתיקי 'יד הרב פרדס'.

קרנות 'חונן ומלוה' ו'תומכי תורה' (וסעד)-מיסד-תשכ"א

משלחת לסרייבו400- שנה ליהודי המקום-יו"ר-תשכ"ח         ישיבה נושאת שמו- בהמשך טיפול.

שליחות: לד.אמריקה-תשט"ז/י"ז, לצרפת ולאנגליה-תש"ל    ישוב  נושא  שמו  - בהמשך טיפול.

יקיר ירושלים-נבחר תש"ל / צוואתו- אדר"א תש"ל             בול דואר ישראל   - בהמשך טיפול.

 פרסומים: דואר היום, החרות, קול תורה, קול סיני, אור תורה, שבילים, זכרון מאיר, אור המאיר, נועם ועוד.

 

 

        עם ראש הממשלה דוד בן-גורין                          עם האפיפיור פיוס השישי בירושלים

 

            עם משה שרת בר"ג                                                     עם הנשיא שזר וראש העיר טדי קולק 

 

            עם הרב צבי פסח פרנק זצ"ל                                                בחתונת ראש הממשלה לוי אשכול

 

    עם אבא אבן מנחם פורוש וראובן אלקלעי                             עם השר שיטרית והרב אבוחצירה

    

    עם הנשיא בן-צבי וומרדכי איש שלום                            עם האלוף עוזי נרקיס וזרח ורהפתיג

עם טדי קולק ח"כ מנחם כהן וראובן אלקלעי                                  עם ראש העיר ר"ג קריניצי

     עם הרב עובדיה יוסף,הרב מאיר ועקנין                                               עם הנשיא שזר 

   

        עם משפחת אחותו מרים בדרום אמריקה                              עם רעיתו ואחיותיו מרים ובת-שבע

 

  - לצפיה בתמונות  מכנס המשפחה בירושלים    הקש על מתג   כנס  27.08.03

  תמונות מכנס המשפחה לזכרו של אברהם בן-נון  ז"ל -יום העצמאות 27.04.04 הקש על מתג  כנס יום העצמאות ה 56

horizontal rule

Home | שורשי משפחת פרדס | הרב אליהו פארידיש זצ"ל | הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל | הרב אליהו פרדס זצ"ל | אברהם פרדס זצ"ל | ניסים פרדס זצ"ל | שלמה פרדס זצ"ל | ראובן אלקלעי ז"ל | אברהם בן-נון הי"ד | מסיפורי המשפחה | יבדלו לחיים טובים | Spain אקטואליה | ספר כתובות משפחתי | יצירת קשר T V | אתרי הנצחה | תמונות מכנסים משפחתיים | עצרת זכרון 17-04-2012
.
WebMaster: Aharon Pardess Tel:050-2266662 , Email : pardess@alpha99.net
Last updated: 04/19/12