Spain אקטואליה 

  Pardess <  Pardes <  Paredes  =  פרדס < פארדיש <  פארידיס

 

Home
שורשי משפחת פרדס
הרב אליהו פארידיש זצ"ל
הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל
הרב אליהו פרדס זצ"ל
אברהם פרדס זצ"ל
ניסים פרדס זצ"ל
שלמה פרדס זצ"ל
ראובן אלקלעי ז"ל
אברהם בן-נון הי"ד
מסיפורי המשפחה
יבדלו לחיים טובים
Spain אקטואליה
ספר כתובות משפחתי
יצירת קשר T V
אתרי הנצחה
תמונות מכנסים משפחתיים
עצרת זכרון 17-04-2012

 

 

במדור זה תמצא חדשות ונתונים אודות המשפחה , פעילות אתר האינטרנט , ועידכונים

 סמל משפחת פרדס המקורי מספרד על פי מחקר 

הקטעים המופיעים באנגלית נלקחו מתוך אתרים בינלאומיים לגניאולוגיה יהודית ספרדית.

title.GIF (1623 bytes)

A Research Tool for
Sephardic Genealogy / Jewish Genealogy

Una Herramienta de Busqueda de Genealogia Sefardita/Judia
Informacoes e genealogia Judaica
We changed the face of Sephardic genealogy research.
SEPHARDIC NAMES TRANSLATED INTO ENGLISH FROM
ARABIC (A), ARAMAIC (AR), BERBER (B), GERMAN (D), FRENCH (F), GREEK (G), HEBREW (H),  HEBREW BIBLICAL (HB),  HEBREW TALMUD (HT),  ITALIAN (I), LATIN (L) SPANISH (S), PORTUGUESE (P), TURKISH (T), YIDDISH (Y)

Translations provided by  members of the forum at Sephardim.com

Name

Language

Translation(s)

 

Parra

(S)

A preposition "to", "for", or "towards"

 

Pardo

(P)

Mulatto, brown

 

Pardo

(S)

The color brown, drab, dark, cloudy, a flat, dull voice that has no clarity.

 

Paredes

(P)(S)

Walls

 

Paredes

(H)

Orange grove

 

Pareja

(S)

Adjective meaning equal, even or smooth

 

 

 

SECTION V
FAMILY HERALDRY AND ORIGINS

To find these and other books about heraldry, enter the word "Heraldry" in the search field above and press the "SEARCH" button.

Many Sephardic families were ennobled as Conversos after 1492 - 1497, so that some crests will contain Christian symbology.  Families can have more than one crest for a variety of reasons.  Crests provided are registered.  Many of the family crest descriptions also contain information about family origin.  Heraldry may be borne only by the descendants of the individual to whom they were granted.

The following links are provided to assist you in translating the colors and symbols on your family crest.

      Pardo               Paredes              Pareja                  Parra      

                                

 

סמלי משפחות מספרד בינהן משפחת פרדסParedes  עם 7 מגיני דוד לבנים על רקע כחול

הקטעים המופיעים באנגלית נלקחו מתוך אתרים בינלאומיים לגניאולוגיה יהודית ספרדית.

http://www.sephardim.com 

======================================================================================================

חלק ממכוני המחקר בארה"ב העוסקים בגינאולוגיה של יהדות ספרד

.ביקשו אישור להשתמש בחומר המופיע באתר והוסיפו את שם המשפחה עם קישוריות לאתר המשפחה

 

.מתקבלות הזמנות להרצאות ממוסדות שונים לתאור המשפחה ודרך הקמת אתר האינטרנט

 

מספר צאצאי משפחת פרדס מהפלג המשפחתי אשר שהה בארם צובא לאחר רעידת האדמה בצפת 1759

.הקים קשר בזכות אתר האינטרנט , והוא מרכז נתונים לקראת מפגש ופרסום 

 

.התקבלו עשרות מכתבים מגופים בינלאומיים המשבחים את האתר ותוכנו

 

ניתוח נתונים סטיסטיים אודות כמות הגולשים לאתר המשפחה זמני הגלישה ונפח הורדת הנתונים מצביעים על פעילות גדולה מהארץ ומחו"ל 

.בקרוב יפורסמו טבלאות מידע מדהימות

================================================================

 

Paredes de navaפרסום בספרד של יצירת הקשר הראשון בין משפחת פרדס ל
 
Paredes de Nava - 28-09-2002
AHARON PARDESS, DE ISRAEL,CUYA FAMILIA JUDÍA VIVIÓ EN PAREDES HACE MÁS DE 500 AÑOS VISITA NUESTRA WEB
Hoy, en nuestro libro de visitas y nuestro e-mail hemos recibido un mensaje muy especial e interesante. Aharon Pardess, de Israel, nos escribe interesándose por nuestra villa y por la historia del pueblo judío en Paredes de Nava, ya que, según él, hace 17 generaciones su familia emigró a Israel desde Paredes de Nava. Su mismo apellido, Pardess, dice que proviene de nuestro pueblo, Paredes - Pardes - Pardess. Según nos cuenta su abuelo fue Rabino Jefe de Jerusalén. Si alguien tiene información sobre el pueblo judío en Paredes de Nava, o alguna anécdota, cualquier cosa, que nos lo comunique para hacérselo llegar a nuestro amigo Aharon Pardess. Como véis nuestra web ha traspasado todas las fronteras, y ya hemos sido leídos en los 5 continentes, por más de 50 países. Esto de internet es increíble. Deberiáis aprovechar más las posibilidades que desde aquí os brindamos para conocer a otras gentes y otras culturas interesadas en la nuestra. Es bastante lamentable que nos feliciten desde Singapoure, Hungría, Israel, Finlandia, Argentina, Colombia (hemos recibido un email de la universidad de lengua hispana felicitándonos por la sección de Las Coplas de Jorge Manrique), Japón, Alemania, México.......y que precisamente los paredeños sean los que menos participan en todo esto (excepciones aparte). Animáos todos y ponéos en contacto con Aharon. Su email viene en el libro de visitas, aunque por lo que parece debéis escribirle en inglés. Nosotros os lo traducimos al inglés si queréis.
 

www.paredesdenava2003.com  מתוך האתר הרישמי 

============================================================

.=============================================================================

=======================================================================

 

 

 

  - לצפיה בתמונות  מכנס המשפחה בירושלים    הקש על מתג   כנס  27.08.03

  תמונות מכנס המשפחה לזכרו של אברהם בן-נון  ז"ל -יום העצמאות 27.04.04 הקש על מתג  כנס יום העצמאות ה 56

horizontal rule

Home | שורשי משפחת פרדס | הרב אליהו פארידיש זצ"ל | הרב בן-ציון נסים פרדס זצ"ל | הרב אליהו פרדס זצ"ל | אברהם פרדס זצ"ל | ניסים פרדס זצ"ל | שלמה פרדס זצ"ל | ראובן אלקלעי ז"ל | אברהם בן-נון הי"ד | מסיפורי המשפחה | יבדלו לחיים טובים | Spain אקטואליה | ספר כתובות משפחתי | יצירת קשר T V | אתרי הנצחה | תמונות מכנסים משפחתיים | עצרת זכרון 17-04-2012
.
WebMaster: Aharon Pardess Tel:050-2266662 , Email : pardess@alpha99.net
Last updated: 04/19/12